Habitat
Habitat (habitat)

Bir organizmanın ya da organizmalar topluluğunun oluşup gelişmesini mümkün kılan çevre şartlarının bütünü.

ERKAN MAKİNA / ALİ ERKANKapat