Gümrük tarife cetveli
Gümrük tarife cetveli (customs tariff list)

İthal edilen mallar üzerinden alınması gereken vergi miktarı veya oranlarını gösteren liste, vergi cetveli.

TelcisanKapat