Gümrük birliği
Gümrük birliği (customs union)

Üye ülkelerin kendi aralarındaki gümrük tarifeleri ya da vergilerini kaldırıp, üçüncü ülkelere karşı da ortak gümrük tarifesi uygulamalarını öngören iktisadi bütünleşme biçimi.

Ozan MakinaKapat