Gresham yasası
Gresham yasası (Gresham law)

Kötü para iyi parayı kovar cümlesinde ifadesini bulan, İngiliz düşünürü Gresham"ın iktisat literatürüne kazandırdığı ilke. Buna göre piyasada iki farklı paranın birlikte bulunması durumunda değeri düşük olan, metal içeriğiyle olumsuz anlamda oynanmış para tedavülde kalırken değeri yüksek, sağlam para saklanır; sonuçta kötü para iyi parayı piyasadan kovmuş olur.

ERKAN MAKİNA / ALİ ERKANKapat