Gramer
Gramer (grammar)

Bir dil içinde yer alan kelimelerin anlamlı cümleler biçiminde birleştirilmesini sağlayan dilbilgisi kurallarının toplamı.

TelcisanKapat