Gözlem
Gözlem (observation)

Bilgi edinmek amacıyla, bilinçli, planlı ve sistemli bir şekilde olay, nesne veya ilişkilerin duyu organları aracılığı ile incelenmesi.

Ozan MakinaKapat