Görüşme
Görüşme (interview)

mülakat. Yüzyüze, telefonla veya posta yoluyla, bir araştırmacının bir kişiden, tutum, görüş veya duygularını anlatmasını, yazılı olarak bildirmesini amaçlayan bilgi toplama yöntemi.

ERKAN MAKİNA / ALİ ERKANKapat