Görüngübilim
Görüngübilim (phenomenology)

fenomenoloji. Duyu organları aracılığı ile kavranabilen gerçekliğin dışında gerçeklik ve sağlam bilgi olmadığını, bu yüzden bilginin alanının fenomenlerin bilgisi ile sınırlanması gerektiğini savunan yaklaşım.

ERKAN MAKİNA / ALİ ERKANKapat