Göreli yoksulluk
Göreli yoksulluk (relative poverty)

Bir toplumun farklı kesimlerinin sahip oldukları kullanılabilir veya tüketilebilir mal veya hizmet miktarının toplam rakamsal değeri itibariyle birbirinden farklı olmasına karşın diğeriyle karşılaştırılınca yoksul kabul edilmeleri.

TelcisanKapat