Görecelilik paradoksu
Görecelilik paradoksu (paradox of relativity)

Bir yargı, değer, bilgi veya kavrayışın göreceliliğini dile getiren ifadenin bizzat kendisinin mutlaklık içeren bir nitelik taşıması. Örn. Değer yargıları görecelidir ifadesinin içerdiği yargının göreceli olmadığının kabul edilmesi.

Efe KuluçkaKapat