Gölge gerçeklik
Gölge gerçeklik (epiphenomenon)

Herhangi bir sürecin işleyişine kayda değer bir katkısı olmayan, sözkonusu sürecin bir yan ürünü olarak meydana gelen şey.

ERKAN MAKİNA / ALİ ERKANKapat