Göçebecilik
Göçebecilik (nomadism)

Sabit bir mekâna yerleşmeyip, iklim ve coğrafi şartlara bağlı olarak daha avantajlı yerleşim birimlerine periyodik aralıklarla göç etme esasına dayalı yaşam tarzı. Bu yaşam tarzını benimseyen kişilere de göçebe yahut göçer denir. Anadolu dilinde göçerlere yörük denmektedir.

ERKAN MAKİNA / ALİ ERKANKapat