Gizemsizleştirme
Gizemsizleştirme (demystification)

Bir inancın, ona temel rengini veren gizemli metafizik unsurlardan arındırlarak yeniden yorumlanması.

TelcisanKapat