Girdi-çıktı analizi
Girdi-çıktı analizi (input-output analysis)

Nihai mal ve hizmetlere yönelik talepte bir değişiklik öngörüldüğünde, bu değişikliğin dolaylı ve dolaysız olarak ekonominin tüm sektörlerinde nasıl bir etki yaratacağının hesaplanabilmesi amacıyla, nihai mal ve hizmet talebiyle bunlar için gerekli hammadde, emek vb. temel girdiler arasındaki bağlantıların, kısaca ekonomideki tüm üretim ilişkilerinin yapısının irdelenip çözümlenmesi.

Ozan MakinaKapat