Girdi
Girdi (input)

Belirli bir ürünün üretilmesi için kullanılan faktörlerden her biri. Üretim sürecinin çıktı üretebilmesi için kullanılması zorunlu hammadde, emek veya mali kaynak.

TelcisanKapat