Gestalt kuramı
Gestalt kuramı (gestalt theory)

Herhangi bir alanda, bir bütünün kendisini oluşturan parçalardan daha farklı nitelikler taşıdığını bu yüzden de parçalara ayrıştırılarak değil, bütünsel olarak ele alınması gerektiğini savunan kuram.

ERKAN MAKİNA / ALİ ERKANKapat