Gestalt kayması
Gestalt kayması (gestalt switch)

Bir konudaki anlayış, inanç veya hislerin bir bütün olarak farklılaşması, değişmesi.

Ozan MakinaKapat