Gestalt algısı
Gestalt algısı (gestalt perception)

Tek tek unsurları ayrı ayrı algılayıp sonra bütünleştirme yoluna gitmeden veya bütünü bileşen parçalarına indirgemeden algı nesnesini bir bütün olarak algılama.

Ozan MakinaKapat