Gerileme
Gerileme (regression)

Bir ruhsal çatışmanın, önüne geçilemeyecek ve kişinin çevresiyle uyumunu imkânsızlaştıracak düzeye ulaşması durumunda; artık daha kompleks davranışlara gücü yetmeyen sözkonusu kişinin kolaylıkla intibak edebileceği ilkel davranış örneklerine dönmesi. Örn. Arzuları engellenen yetişkin bir kişinin çocuklar gibi davranması, çocukça tepki göstermesi.

Ozan MakinaKapat