Gerek şart
Gerek şart (necessary condition)

Bir olayın, durumun veya ilişkinin gerçekleşmesi için gerekli olan. Yokluğu başka bir şeyin ortaya çıkmamasına, meydana gelmemesine yol açacak düzeyde bir başka şeyle ilişkili olan. Bir şey başka bir şeyin oluşması için gerekli ancak yeterli olmayabilir. Örn. Biyolojik üreyimin olabilmesi için dişinin (erkeğin) varolması gerek şarttır ancak yeter şart değildir. Çünkü dişi (erkek) olmadan üreyim olmaz ancak sadece dişinin (erkeğin) olması üreyimin olması için yeterli değildir. Bir başka şeyin olması için hem gerekli, hem de yeterli olma durumuna da gerek ve yeter şart denir.

Ozan MakinaKapat