Gerçeküstücülük
Gerçeküstücülük (surrealism)

sürrealizm. Siyasal, sosyal ahlâki veya estetik bir kaygı taşımadan, düşüncenin tamamen özgürleştirilerek insan zihninin engelleyici mekanizmalardan arındırılması sonucu üretilecek düşünsel ve sanatsal ürünlerin ancak insanın gerçekliğini yansıtabileceğini savunan, 20. yüzyılın ikinci çeyreğinde, daha çok sanat ve edebiyat alanında etkili olmuş akım.

TelcisanKapat