Gerçeklik
Gerçeklik (reality)

realite. Varoluş dünyası. Gerçekten varolma. Zihinsel bir tasarı veya zihinsel bir yaratma ürünü olmayıp, zihnin dışında, onun bilip bilmemesine bağlı olmaksızın mevcut olma durumu. Kişiden kişiye değişmeyen, değer yargılarına bağlı olmayan gerçekliğe nesnel gerçeklik veya objektif realite; değer yargılarına bağlı olması nedeniyle farklı kişilerce değişik biçimde algılanabilen gerçekliğe de öznel gerçeklik ya da subjektif realite denir.

TelcisanKapat