Gelişme sosyolojisi
Gelişme sosyolojisi (sociology of development)

Ulusal düzeydeki sosyal değişimin anlam, nitelik ve içeriğiyle; dünya sisteminde meydana gelen değişikliklerin sözkonusu küçük toplumsal yapılar üzerindeki etkilerini inceleyen disiplin.

TelcisanKapat