Gelişim aşamaları
Gelişim aşamaları (stages of development)

Marksist iktisat terminolojisinde, belirli bir ekonomik ve sosyal formasyon içinde yeralan belirgin ve göreli özerk tarihsel evrelere verilen ad. Her üretim tarzında varolduğu kabul edilen başlangıç, serpilme ve olgunluk, düşüş ve geçiş aşamaları. Bu çerçevede örneğin kapitalizmin gelişim aşamaları ticari kapitalizm, sınai kapitalizm ve tekelci kapitalizm (emperyalizm) olarak sıralanmaktadır.

TelcisanKapat