Gelir dağılımı
Gelir dağılımı (distribution of income/income distribution)

Üretim süreci sonunda orataya çıkan çıktının satılarak paraya dönüştürülmesiyle elde edilen gelirin faktör sahipleri ya da farklı toplum kesimleri arasında paylaşımı. Bir yıl içerisinde kazanılan milli gelirin üretim faktörleri, toplumsal kesimler veya gruplar arasındaki dağılımı. Bu çerçevede milli gelirin, üretim faktörleri olan emek, sermaye, girişim ve toprağın faktör geliri olarak ücret, faiz, kâr ve rant biçiminde aldığı paya fonksiyonel gelir dağılımı; farklı üretim faktörlerine sahip kişilerin tüm faktörlerin toplam geliri olarak aldıkları paya da kişisel gelir dağılımı; gelirin nüfusu oluşturan farklı gelir dilimleri arasında nisbeten eşit dağılmasına adil gelir dağılımı; yüksek gelir gruplarıyla düşük gelir grupları arasında birinciler lehine dengesiz dağılmasına da adaletsiz gelir dağılımı denir.

ÜÇKAR SÜT GIDA VE ZİRAİ ÜRÜN. SAN. VE TİC.LTD. ŞTİ.Kapat