Geleneksel toplum
Geleneksel toplum (traditional society)

Üretimi tarıma dayalı, modern üretim araçları ve kurumlarının bulunmadığı toplum.

TelcisanKapat