Geleneksel teori
Geleneksel teori (traditional theory)

Bir bilim alanında uzun süre kabul gören ve geçerliliğini koruyan, o alanda ileri sürülen yeni yaklaşımlarla ayrıştırılabilir özellikleri olan teoriler.

Ozan MakinaKapat