Geçim endeksi
Geçim endeksi (cost of living index)

İnsanların belirli bir yaşam düzeyini sürdürebilmeleri için yapmaları gereken harcama miktarlarındaki değişmelerin incelenebilmesi amacıyla kullanılan; beslenme, giyinme, barınma ve kültürel ihtiyaçlarla ilgili harcamaların dahil edildiği endeks.

Ozan MakinaKapat