Geçici hipotez
Geçici hipotez (ad hoc hypothesis)

ad hoc hipotez. Durumu kurtarmaya yönelik olmak üzere eldeki kuramı kavramsal manevralarla, ya da duruma uygun düzeltmeler yardımı ile, çelişki oluşturan olgu karşısında savunmayı, ayakta tutmayı amaçlayan hipotez.

ERKAN MAKİNA / ALİ ERKANKapat