Gayri safi yurt içi hasıla
Gayri safi yurt içi hasıla (gross domestic product)

GSYİH. Belirli bir dönemde bir ülkenin ulusal sınırları içinde o ülke vatandaşları veya yabancılar tarafından üretilen nihai mal hizmetlerin toplamı. Garisafi milli hasıla ile gayri saf yurtiçi hasıla arasındaki fark, GSMH"nın ulusal kimliğe göre elde edilen hasılayı, GSYİH"nın ise ülke sınırlarını esas alarak yapılan üretimi hesaplamasıdır. Buna göre, Türk vatandaşlarının ABD"de yaptıkları yatırımlardan elde ettikleri kazançlar Türkiye"nin GSMH"sına, ABD"nin ise GSYİH"sına eklenir. GSMH ülke vatandaşlarının ekonomik performansını, GSYİH ise bir ülke ekonomisinin performansını gösterir.

Ozan MakinaKapat