Maliye Bakanlığı
Maliye Bakanlığı

Devletin gelirlerini ve giderlerini yönetmek işi ile ilgili bakanlık. Maliye Bakanlığının vazifesi ve yetkileri, başlıca şu noktalarda toplanmaktadır: 1 - Kamu giderlerini karşılayacak gelir kaynakları bulmak, 2 - Bu gelirleri toplamak, 3 -Yapılacak masrafların karşılığını sağlamak, 4 - Para ve kredi işlerini, kamunun menfaatine uygun şekilde düzenlemek, 5 - Devletle ilgili her türlü müesseseleri, malî bakımdan kontrol altında bulundurmak, 6 - Devletin malî bakımdan yönetimini, iktisadî kalkınma ile uygun olmasını sağlamak.Maliye Bakanlığının başında, Bakanlar Kurulu"nun bir üyesi olan bir Bakan bulunur. Bundan başka Bakanlık, merkez ve taşra teşkilâtı olmak üzere iki genel teşkilâta ayrılmıştır. Merkez teşkilâtında Müsteşar, Özel Kalem Müdürlüğü, Maliye Tetkik Kurulu, Hukuk Müdürlüğü, Bütçe, Malî Kontrol, Gelirler, Muhasebat, Hazine, Millî Emlâk Genel Müdürlükleri gibi teşekküller bulunmaktadır. Bakanlığın taşra teşkilâtı, illerde defterdarlıklar, ilçelerde Mal Müdürlüklerinden kuruludur.

ÜÇKAR SÜT GIDA VE ZİRAİ ÜRÜN. SAN. VE TİC.LTD. ŞTİ.Kapat