Milli Eğitim Bakanlığı
Milli Eğitim Bakanlığı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet teşkilâtında Bakanlar Kurulu içinde yer alan bir bakanlık. Türkiye sınırları içindeki bütün eğitim ve öğretim kurumlarıyla, Türkiye"nin irfan hayatiyle ilgili her çeşit müessesenin idare ve denetlemesi ile ilgilidir.Bir merkez teşkilâtı ile iller teşkilatından meydana gelmektedir.Başında, Bakanlar Kurulu"nun bir üyesi olan bir bakan bulunur. Bundan başka bir müsteşar. Talim ve Terbiye Dairesi, Teftiş Kurulu,Güzel Sanatlar, Devlet Tiyatrosu, öğretmen Okulları, Meslekî ve Teknik Öğretim, Beden Terbiyesi Genel Müdürlükleri, Yayım Müdürlüğü, Basma Yazı ve Resimleri Derleme Müdürlüğü, Kütüphaneler Özel Okullar, Zatişleri, Hukuk işleri, Levazım, Genel Evrak Müdürlüklerinden meydana gelmiştir. Bunların dışında, Türkiye"deki üniversiteler üzerinde de denetleme ve idare yetkisini kullanır.İllerdeki teşkilâtı da merkezde Millî Eğitim Müdürlükleri, ilçelerde İlköğretim Müdürlükleri ile çeşitli ve her kademede öğretim müesseselerinden ibarettir.

ERKAN MAKİNA / ALİ ERKANKapat