Kurucu Meclis
Kurucu Meclis

Yeni Anayasa tasarısını hazırlama ve seçim kanunu"nu kabul etmek amacı ile kurulan ve 6 Ocak 1961 günü toplantılarına başlayan Meclis, 27 Mayıs 1960 Hareketi"nden sonra, 1921 Anayasası"nın yerine yeni bir Anayasa hazırlamak için 15 Aralık 1960 tarihinden itibaren yürürlüğe giren ve 27 Mayıs 1960 tarihli “Geçici Anayasa”ya ek bir kanun halinde yayınlanan “Kurucu Meclis Kanunu” ile kurulmuştur. Kurucu Meclis, 27 Mayıs 1960 Hareketi ile iktidarı devralan Millî Birlik Komitesi ile mevcut şartlara uygun olarak milletin en geniş anlamıyla temsili amacını gözeten Temsilciler Meclis"inden meydana gelmiştir.Kurucu Meclis, belirli bir süre içinde vazifesini yaptıktan sonra dağılan geçici bir Meclis özeliğindedir Kurucu Meclis"in başlıca vazifeleri şunlardı: a - Demokrasi ve hukuk esaslarını gerçekleştirip teminat altına alacak olan yeni Türkiye Cumhuriyeti Anayasası"nı hazırlayarak tamamlamak, b - Aynı amaçlar içinde Seçim Kanunu hazırlayarak tamamlamak, c - En geç 29 Ekim 1961 de iktidarı yeni seçilecek Türkiye Büyük Millet Meclisi"ne devredinceye kadar yasama yetkisi ile yürütme organını denetleme yetkisini kullanmak.Cumhuriyetimizde ilk defa kurulan bir meclis olan Kurucu Meclis, belirtilen vazifelerini yapmış, 9 Temmuz 1961 de halkoyuna sunularak kabul edilen yeni Anayasa ile tarihî görevini sona erdirmiştir.

TelcisanKapat