Dışişleri Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı

Memleketimizin dışişlerini düzenleyen Bakanlığa Dışişleri Bakanlığı denir.Yirminci yüzyılda devletler, birbirleri ile devamlı ilgi kurmak zorundadırlar. Eğitim, ticaret alanlarında, savaş ve barış alanlarında bütün devletler, başka devletlerle devamlı olarak ilgili olmak, aralarında çeşitli anlaşmalar yapmak zorunda oldukları için, her devlette, bu işte de, yurdumuzun dış işlerini Dışişleri Bakanlığı yürütür. Dışişleri Bakanlığı, bu görevini, kurulmuş olan Dışişleri Teşkilâtı ile yürütür. Dışişleri Bakanlığının başında, Bakanlar Kurulunun üyesi olan Dışişleri Bakanı bulunur.GÖREVLERİ :Dışişleri Bakanlığının başlıca görevleri şunlardır.1 — Yabancı ülkelerle dostluklar kurmak, bu dostlukları geliştirmek, yurdumuzun bütün dünyada tanınmasını sağlamak,2 — Başka ülkelerin, yurdumuz hakkındaki düşüncelerini ve kararlarını öğrenmek,3 — Yabanı ülkelerdeki yurttaşlarımızın her türlü haklarının koruyucusu olmak,4 — Çeşitli ülkelerle güvenlik antlaşmaları yapabilmemiz için çalışmalarda bulunmak,5 — Hükümetimizin güttüğü dışişleri politikasının bütün dünyada uygulanmasını sağlamak.Dışişleri Bakanlığı bu görevlerini, Ankara"da bulunan merkezi aracılığıyla yönetir. Yabancı ülkelerde, Devletimizi temsil eden Dışişleri Bakanlığı memurları şunlardır: Büyükelçi, Ortaelçi, Elçi, Konsolos, Ataşe.Büyükelçi, Ortaelçi, ve elçiler, o yabancı ülkede, doğrudan doğruya Türkiye Cumhuriyeti"ni temsil ederler. Cumhurbaşkanının onaylaması ile yabancı ülkelere gönderilirler. Bir ülkeye ilk gittiklerinde de, o ülkenin Devlet Başkanına, Cumhurbaşkanımızın bir dostluk mektubu olan itimatname, sini sunar.Bir ülkedeki elçilerin, büyük ya da ortaelçi olması, o ülke ile olan ilgimizin önemine göre değişir. Elçiler, yabancı ülkelerin başşehirlerinde, elçilik adı verilen kendi binalarında otururlar. Elçiliklerde, o ülkenin kendi bayrağı asılır.Konsoloslar da, yabancı ülkelerin çeşitli şehirlerinde görevli olan ve elçiliklere bağlı olan Dışişleri Bakanlığı ilgilileridir. Konsoloslar, yabancı ülkelere gidip gelen Türklerin çeşitli işlerini çeşitli ticaret işlerini görürler.Bizim, dost olduğumuz ülkelerde, bu şekilde Dışişleri Bakanlığına bağlı teşkilâtımız olduğu gibi, o ülkelerin de yurdumuzda aynı teşkilâtları bulunur.

ERKAN MAKİNA / ALİ ERKANKapat