Beş Yıllık Plân
Beş Yıllık Plân

Devlet Plânlama Teşkilâtı tarafından uzun çalışmalar sonunda hazırlanıp, Büyük Millet Meclisi"nin onaylaması ile kabul edilmiş olan 1963 - 1967 yılları arasında uygulanacak olan devlet plânıdır.Bu plân, Türkiye"nin kalkınması için gerekli olan yatırımları ve yeni alanlarını, endüstri, tarım, eğitim, turizm v.s. alanlarda düzenlemekte önemlerine göre ayırmakta ve bu yatırımlar için gerekli gelir kaynaklarına göre, yapılacak işlerin, düzenli bir şekilde olması için gerekli olan çalışma sistemini tespit etmektedir.Çeşitli ülkeler, kalkınmanın belirli şekilde düzenli olabilmesi için, bu yolda kısa vadeli plânlar yapmışlar ve bunları uygulayarak, ülkelerinin kalkınmalarını, en faydalı bir şekilde uygulamak imkânını bulmuşlardır. Türkiye de, Cumhuriyet"in ilân edilmesinden sonra, bu şekilde plânlı bir çalışmayı deneme yoluna gitmiştir. Fakat, bunların hiç biri, kökten ve süreli olmamıştır. Bu sefer uygulanmakta olan plânın ise, Türkiye"yi kısa zamanda bayındır bir ülke haline getireceği söylenebilir.

TelcisanKapat