Bayrak Kanunu
Bayrak Kanunu

29 Mayıs 1936 tarihli ve 2994 sayılı Türk bayrağının şekli ve nizamlarım kesin olarak tespit eden kanun. Bu tarihe kadar Türk bayrağı, geleneğe bağlı olarak ve gelişi güzel kullanılmıştır. Fakat bu kanunla ilk defa olarak Türk bayrağının şekil ve nispetleri kesin olarak tespit edilmiş ve Türk bayrağının kullanılış şekli nizam altına alınmıştır.Bayrak, genel olarak sabah saat sekizde çekilir, gün batınımda indirilir. Resmî binalara, millî bayram günlerinde, resmî tatillerde asılır. Genel tatil günlerinde ve millî bayramlarda özel yerleri ve evler de bayrak asarlar.Bu kanuna göre, Türk Bayrağı, al bir zemin üzerine beyaz renkte ay ve yıldız koymak üzere, yerli şali"den yapılır. Bayrağın boyu, genişliğinin (bu çizimlerde G harfi ile gösterilir) bir buçuk katıdır. Ay ve yıldızı meydana getiren dairelerin merkezleri, bayrağın enine katlanmasının yâni ekseninin üzerindedir.Ayın dış dairesinin çapı, bayrak genişliğinin yarışma eşittir (1/2 G).Bayrağın ip takılan ve beyaz kumaştan yapılan yerine uçkurluk denir.Ayın dış dairesinin merkezinin uçkurluktan uzaklığı da, bayrak genişliğinin yarısına eşittir. (1/2 G).Ayın iç dairesinin çapı, bayrak genişliğinin 4/10 dur (0.4 G).Ayın iç dairesinin merkezi, ayın dış dairesinin merkezinden, bayrak genişliğinin 1/16 sı uzaklığındadır (0,0625G).Yıldızı içine alacak dairenin çapı, bayrak genişliğinin 1/4 üne eşittir (l/4 G). Yıldız beş köşelidir.Uçkurluğun genişliği 1/30 G dir.Türk Bayrağının çizilmesi :Türk bayrağını çizmek için, çizim yapılacak yere göre uygun bir ölçü alınır. Çizimde kolaylık olsun diye, bu ölçüyü 100 olarak alalım. Bu sayı, bayrağın genişliği olsun. Yâni G = 100 dür. (santimetre ya da milimetre.)Bayrağın genişliği 100 olduğuna göre, uzunluğu, 1,5 yâni 150 dir. Bu iki uzunluğa göre, genişliği 100, uzunluğu 150 olan bir dikdörtgen çizeriz.Bu dikdörtgenin sol tarafına da genişliği 1/30 G olan, yâni, ölçümüze göre 3,3 (santimetre ya da milimetre) genişliğinde uçkurluktu çizeriz.Bundan sonra, dikdörtgenin iki tarafından, genişliğin yarısını (1/2 G, yani ölçümüze göre 50) işaret ederek, boydan boya bir çizgi çizeriz. Bu çizgi, dikdörtgeni, eninden ikiye ayırmıştır, dikdörtgenimizin eksenidir.Bu eksen üzerinde, uçkurluğun iç kenarından başlayarak, dikdörtgenimizin içinde 1/2 G uzaklıkta, yâni ölçümüze göre 50 uzaklıkta bir nokta işaret ederiz. Bu nokta, ay"ı meydana getirecek dairenin dış çemberinin merkezi olacaktır. Bu nokta merkez olarak, pergelimizin ayağım 1/2 G kadar, yani ölçümüze göre 50 olarak açarız (fakat bu çap olduğuna göre, bunu yarıya indirerek pergeli 25 olarak açarız. Bu dairenin yarıçapı olur.) ve bir daire çizeriz. Bu dairenin merkezinden, dikdörtgenimizin iç tarafına doğru ve eksen üzerinde, 1/16 G uzaklığında, yâni ölçümüze göre 6,25 uzaklığında bir nokta işaret ederiz. Bu nokta, ayın iç dairesinin merkezidir. Pergelimizi 0,4 G, yâni ölçümüze göre 40 olarak açarız (Bu çap olduğuna göre yarıçap için bunun yarısını, yâni 20 yi alır pergelimizi 20 olarak açarız.) ve bulduğumuz merkezden bir daire çizeriz. Böylece ay tamamlanmış olur.Ayın iki ucunu, eksene dikey olan bir çizgi ile birleştiririz.Bu dikey çizginin, eksenle birleştiği noktaya teğet olan ve çapı 1/4 G, yâni ölçümüze göre 25 olan bir daire çizeriz Bu dairenin de merkezi, eksen üzerindedir. Pergelimizin ayağım 25 olarak değil, bunun yarısına göre, yâni 12,5 olarak açmayı unutmamak gerektir.Bu daire üzerinde, başlangıç noktası tarafından ve eksen üzerinde olan bir beşgen çizmemize yarayacak birbirinden eşit uzaklıkta beş nokta işaretleriz. Bu noktalar, beş köşeli yıldızın uçları olacaktır. Her noktadan da, o noktaya yakın olan iki noktanın uzağında bulunan iki noktayı birleştiren kirişler çizeriz. Fazla olan kiriş çizgileri silindiğinde, beş köşeli bir yıldızın çizilmiş olduğu görülecektir. Böylece, bayrağımızda yıldız çizimi de tamamlanmış olur.Bu çizim sırasında, fazla olan çizgiler silinir ay ve yıldız beyaz kalmak üzere, bütün dikdörtgen kırmızıya boyanırsa, tüm ölçüleri ile bir Türk Bayrağı çizilmiş olur.

ÜÇKAR SÜT GIDA VE ZİRAİ ÜRÜN. SAN. VE TİC.LTD. ŞTİ.Kapat