Alay
aLay

Ordumuzun askerî birliklerinden birine verilen ad. Alay, sınıf ve silâh için en büyük birliktir ve ait olduğu sınıfın adını alır. Bir Türk piyade alayı, üç piyerde taburu bir piyade havan bölüğü bir muhabere ve istihkâm takımı bir alay karargâhından meydana gelir.Alay komutanı, albay rütbesindedir. Alayın bir sancağı vardır. Her alay, kendi sancağının şerefini taşır.Sancak, Cumhurbaşkanından başka kimseye “tazim” duruşu yapmaz. Sancağı, kılıfından çıkarılmış iken herkes selâmlar. Sancak, hazarda alay komutanının odasında ve kılıfı içinde, seferde ve manevralarda, alay komutanının bulunduğu yerde bulunur.

ERKAN MAKİNA / ALİ ERKANKapat