Geometri Hakkında Bilgi
Geometri

Mekân kavramını kendine konu alan Matematik bilimi. Geometri, mekânda yer alan şekiller arasındaki zorunlu bağları ve oranları bulur. Bu şekiller, ya çizgiler gibi bir “boyut” lu olurlar (uzunluk) ; ya yüzeyler gibi iki boyutlu olurlar (uzunluk, enlilik); ya da hacimler gibi üç boyutlu olurlar (uzunluk, enlilik, yükseklik). Yüzeylerden, geometrinin bir bölümü olan düzlem geometrisi hacimlerden da uzay geometrisi söz eder. Cisimlerin birbirini kesen iki düzlem üzerindeki izdüşümlerini de tasarı geometri inceler. Geometrinin bu bölümlerinden başka analitik geometri, sonsuzluk geometrisi, izdüşel geometri gibi bölümler de vardır.Geometri, pek eski olan bilimlerden biridir. Babilliler, Sümerliler ve Mısırlılarca tatbik edilmiş, ilk esasları da Yunanlı bilginlerden Thales, Uhitogaros, Euclides tarafından kurulmuştur. Okullarda öğretilen ve pratik hayatta okutulan geometri Euclides geometrisidir.

ERKAN MAKİNA / ALİ ERKANKapat