Anatomi Hakkında Bilgi
Anatomi

Organik varlıkların yapısını, organların yer, biçim, özellik ve komşuluklarını anlatan bilim. Sağlam organları inceleyen anatomiye normal anatomi, hasta organları inceleyen anatomiye patolojik anatomi denir.Normal anatomi, sistemleri ve bölgeleri incelemesine göre sistematik anatomi ve topografik anatomi adını alır.Sistematik anatomi, şu altı sistemi inceler : Oynatma sistemi, damar sistemi, sindirim sistemi, solunum sistemi, idrar ve üreme duyu organları ve iç salgı bezleri sistemleri.Oynatma sistemi; iskelet, eklem ve kas konularını içine alır.İskelet, vücudun sert ve beyaz kısmı olan kemiklerin normal bir vücutta, olduğu gibi, hep birlikte bulunmamasından meydana gelir. Ortalama olarak yetişkin bir insanda 213 kemik vardır. İskeleti konu alan anatomi, bu kemiklerin bölgeleri ile beraber anatomik durumlarım inceler.Eklem konusunda, iskelet kemiklerini birbirine birleştiren yerler ve araçlar incelenir.Kas konusunda, çeşitli uyartılarla kasılarak uzunlukları azalan, üzerlerine yapıştıkları kemiklerin ve iç organların hareketlerini sağlayan kaslar incelenir.Damar sisteminde, organlarımızı ve dokularımızı meydana getiren hücreleri besleyen kanın dolaşımına yarayan kalp, atardamarlar, kılcal damarlar, toplardamarlar, lenf damarları incelenir.Sindirim sisteminde, ağız deliğinden başlayarak anus"ta sonlanan düzensiz bir boru ile bu borunun çevresinde yer alan ve sindirimle ilgili olan organlar incelenir.Solunum sisteminde, solunum yolu ile akciğer ve çevresi incelenir.Sinir sisteminde beyin, omurilik ve buralardan çıkan sinirler incelenir.İdrar ve üreme sisteminde, idrar organları olan idrar kesesi, idrar borusu, böbrekler; erkek ve kadındaki üreme organları incelenir.Duyu organları sisteminde, dokunun duyusu organı (deri) tatma duyusu organı (dil), koklama duyusu organı (burun), görme duyusu organı (göz), işitme ve denge duyusu organı (kulak) incelenir.İç salgı bezleri sisteminde de, salgı kanalları olmayan, salgılarını doğrudan doğruya kana veren hipofiz, timus, pankreas böbrek üstü bezleri gibi iç salgı bezleri incelenir.

ERKAN MAKİNA / ALİ ERKANKapat