Formel mantık
Formel mantık (formal logic)

Her türlü mantıksal kurgu ve çıkarımın temelini oluşturan üç ilkenin oluşturduğu formel çerçeve. Sözkonusu mantık ilkeleri şunlardır: 1. özdeşlik (ayniyet) ilkesi: A kendisidir ya da A, A"dır. 2. çelişmezlik ilkesi: A, non-A (A-değil) değildir. 3. üçüncü ihtimalin yokluğu ilkesi: A ve non-A arasında üçüncü bir ihtimal yoktur. Bu ilkeler bir cümlede şöyle özetlenebilir: Bir şey kendisinin aynısıdır; ya vardır veya yoktur; ya kendisidir, veya değildir; bir şeyin aynı anda, hem var hem yok, hem kendisi, hem de başka bir şey olması mantıksal olarak mümkün değildir. Diyalektik mantıkta ise bu ilkelerin tersi savunulmaktadır.

TelcisanKapat