Formel bilimler
Formel bilimler (formal sciences)

Mantık ve matematik gibi, konusunu maddi varlıkların değil, insan zihninin birer icadı olan soyutlamaların oluşturduğu bilimler.

TelcisanKapat