Formel
Formel (formal)

İçerikten ziyade şekil veya kalıp yönünden geçerli veya uygun olan. Genellik taşıyan, geçerli ve kabul edilmiş kurallara uygun olan.

TelcisanKapat