Fizyokrasi
Fizyokrasi (physiocracy)

Toprağın yegane zenginlik kaynağı, dolayısı ile gerçek üretken faaliyetin de tarımla uğraşmak olduğunu; diğer mesleklerin varlıklarını tarıma bağlı olarak sürdürmeleri nedeniyle bunların net hasıla üretmeyen kısır meslekler olduğnu savunan 18. yüzyıl iktisat ekolü. Başlıca temsilcilerini, fizyokratlar olarak da anılan, 18. yüzyılda yaşamış F. Quesnay, M. Riviere, D. Nemours gibi bir grup Fransız iktisatçısının oluşturduğu fizyokrasi okuluna göre, yeryüzünde kendiliğinden işleyen doğal bir düzen vardır; mülkiyet hakkı da doğanın insanlara tanıdığı doğal haklardan biridir; insanların doğal haklarını kullanmalarının engellenmemesi gerekir; devletin temel işlevi doğal düzeni korumaktır. Fizyokratların bu görüşleri liberalizmin temel sloganı olan bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler"e ilham kaynağı olmuş; sözkonusu fikirler A. Smith başta olmak üzere tüm klasik iktisatçıları etkilemiştir. Ayrıca, fizyokratların ileri gelenlerinden F. Quesnay"nin, bir ekonominin değişik kesimleri arasındaki karşılıklı ilişkileri çözümlemeye tabi tuttuğu ekonomik tablo"su, makro ekonomi modeli oluşturma denemelerinin ilki olup sonradan geliştirilen genel denge modellerine kaynaklık etmiştir.

ERKAN MAKİNA / ALİ ERKANKapat