Fiyatlar genel düzeyi
Fiyatlar genel düzeyi (general price level)

Teorik açıdan belirli bir dönemde bir ekonomideki tüm mal ve hizmetlerin fiyatlarının tartılı ortalaması. Fiyatlar genel düzeyi, belirli bir yılın baz olarak alınması ve cari yıldaki fiyatların baz yılı fiyatlarıyla karşılaştırılması yoluyla ölçülür.

Ozan MakinaKapat