Firma dengesi
Firma dengesi (equilibrium of the firm)

Modern mikroekonomik analizde bir üretici birimin belli koşullar çerçevesinde ürettiği ek bir birim ürünün getirisi (marjinal gelir) ile o ürünün maliyeti (marjinal maliyet) arasındaki eşitlik durumu. Bu durumda firmanın toplam geliri ile toplam maliyeti arasındaki fark alternatif durumlara göre mümkün en yüksek farktır, ki bu durumda kârını maksimumlaştıran firma üretimini artırmak veya kısmak yönünde bir müşevvike sahip değildir.

ERKAN MAKİNA / ALİ ERKANKapat