Filozof
Filozof (philosopher)

felsefeci. Belirli bir konuda uzmanlaşmak yerine genel olarak insanı ilgilendiren konularda derinlemesine yeni düşünceler yeni bakış açıları geliştirebilen, ufuk açıcı görüş ve yorumlar sunan kişi.

TelcisanKapat