Filoloji
Filoloji (philology)

Bir dilin çağdaş veya eski dönemlere ait metinlerini, dilin gelişme evrelerini inceleyen bilimdalı.

TelcisanKapat