Fırsatçılık
Fırsatçılık (opportunism)

oportünizm. Olması gerekene dair ilkelere göre değil, bireysel çıkarın gereklerine ve günübirlik fırsatlara göre, çoğu durumlarda da ahlâki davranış kriterlerini gözardı ederek, birbiriyle çelişen davranışlar sergileme tavrı.

TelcisanKapat