Feminist etik
Feminist etik (feminist ethics)

Kadın bakış açısının ve kadın değerlerinin eşitlik, adalet, hakkaniyet gibi temel ahlâki kategorilerin yeniden yorumlanmasında kullanılabileceğini savunan ahlakî yaklaşım.

ERKAN MAKİNA / ALİ ERKANKapat