Feminist epistemoloji
Feminist epistemoloji (femnist epistemology)

Erkek egemen olduğu gerekçesiye yerleşik epistemolojik yaklaşımları eleştiren ve kadın bakış açısının, mevcut epistemolojik anlayışlardan farklı bir bilgisel ortam oluşturabileceğini savunan yaklaşım. Buna göre, geleneksel epistemolojinin doğru ve güvenilir bilgi, hakikat, evrensellik ve nesnellik konularındaki önkabulleri, tüm insanların değil, erkeklerin, hatta tüm erkeklerin değil, ortasınıf beyaz erkeklerin ideal ve özlemlerini yansıtmakta, erkek egemen bir dünyanın kurulmasına hizmet edecek biçimde kullanılmaktadır.

ERKAN MAKİNA / ALİ ERKANKapat